เครื่องวัดความดัน.. ของที่ควรมีติดบ้าน

BY cap08 POSTED IN Nutrition Expertise

ในปัจจุบัน โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคประจำตัวที่พบได้มากในคนไทยและมีอัตราการเป็นโรคนี้ในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ  การมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านจึงมีประโยชน์หลากหลายประการ โดยหากเป็นบุคคลทั่วไป เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลเป็นเครื่องวัดความดันแบบที่เหมาะสม เนื่องจากใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก โดยเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

ข้อมือ แขน

pic from: https://rumorscity.com, http://entrylife.co.nz

1. เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก ใช้วัดความดันโดยการพันรอบข้อมือ แต่การที่จะวัดความดันโดยให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุดนั้น จะต้องให้ข้อมือที่กำลังวัดความดันนั้นอยู่ในระนาบเดียวกับหัวใจ
2. เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน เครื่องวัดความดันแบบนี้เป็นที่นิยมมากกว่า แม้จะมีข้อด้อยกว่าที่ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกพกพา แต่เนื่องจากจุดที่วัดอยู่ในระนาบเดียวกับตำแหน่งของหัวใจ จึงทำให้เครื่องวัดความดันแบบนี้ได้รับการยอมรับ และใช้เป็นมาตรฐานมากกว่า

 

คำแนะนำในการใช้เครื่องวัดความดัน

omron3

pic from: http://www.hypertension-bloodpressure-center.com

  • ไม่ควรวัดความดันหลังจากออกกำลังกาย หรือกำลังเหนื่อย อ่อนเพลีย
  • ไม่ควรวัดหลังจากมื้ออาหาร หรือหลังดื่มชา กาแฟ โกโก้
  • ก่อนเริ่มวัดความดัน ควรนั่งพักนิ่งๆให้หายเหนื่อยสัก 5 นาที
  • ขณะวัดความดันควรนั่งหลังตรง เท้าชิด ไม่เกร็งแขน และไม่พูดคุย

ข้อดีของการมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้าน

CRO_health_Home_blood_Pressure_05-14

pic from: http://www.consumerreports.org

  • สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูง การวัดความดันบ่อยๆ จะช่วยให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันได้ โดยหากมีความดันเกิน 140/90 จากการวัดหลายๆวัน ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษา
  • สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว การจดบันทึกความดันที่วัดได้ระหว่างวัน ติดต่อกันทุกวัน จะช่วยให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาลดความดันว่าสามารถควบคุมความดันได้ดีแค่ไหน เห็นผลของการปฏิบัติตัวต่างๆว่ามีผลต่อความดันอย่างไร และหากนำความดันที่บันทึกให้แพทย์ดู ยังสามารถช่วยแพทย์ให้สามารถปรับยาได้เหมาะสมมากขึ้นด้วย
  • คนที่ปวดศีรษะบ่อยๆ บางครั้งอาจเกิดจากความดันสูงมากไป การวัดความดันเมื่อมีอาการปวดหัวขึ้นมานั้น จะทำให้ทราบได้ว่าอาการปวดศีรษะนั้นเกิดจากความดันหรือไม่ โดยหากความดันมากกว่า 180/120 นั้นต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที เนื่องจากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

จะเห็นได้ว่า เครื่องวัดความดันนั้นไม่ได้มีความจำเป็นเฉพาะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเท่านั้น คนธรรมดาก็ควรติดตามความดันของตนเองเช่นเดียวกัน ดังนั้นเครื่องวัดความดัน ก็เป็นอุปกรณ์สุขภาพที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับหลายคนในครอบครัวอีกด้วย